ข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง

อาคารเรียน ป.1ซ  ปีที่สร้าง 2509

อาคารเรียน ป.1ซ  ปีที่สร้าง 2520

อาคารเรียน สปช.105/29  ปีที่สร้าง 2542

อาคารเรียน พิเศษ 1 ชั้น  ปีที่สร้าง 2543

5201851021825190220201029161854550698162

อาคารเรียน สปช.104/26  ปีที่สร้าง 2562

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม พิเศษ  ปีที่สร้าง 2519

บ้านพักครูแบบพิเศษ  ปีที่สร้าง 2516

บ้านพักครู 203/27  ปีที่สร้าง 2559

ส้วม สปช.601/26  ปีที่สร้าง 2543

ส้วม อื่นๆ  ปีที่สร้าง 2534

บ่อเลี้ยงปลา  ปีที่สร้าง 2548

สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล ปีที่สร้าง 2542

รั้วคอนกรีต  ปีที่สร้าง 2539

รั้วคอนกรีต  ปีที่สร้าง 2560

ถนนคอนกรีต  ปีที่สร้าง 2553