โรงเรียนบ้านโป่งชี  หมู่ 9 ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรศัพท์ : 083-329-4799
อีเมลล์ : phcloei3@gmail.com

Copyright © 2023. ALL RIGHT RESERVED. WEBMASTER : MR.NARASAK JANTAKEEREE

ข้อมูลอาคารสถานที่

อาคารเรียน ป.1ซ ปีที่สร้าง 2509
อาคารเรียน พิเศษ 1 ชั้น ปีที่สร้าง 2543
บ้านพักครูแบบพิเศษ ปีที่สร้าง 2516
ส้วม อื่นๆ ปีที่สร้าง 2534
รั้วคอนกรีต ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน ป.1ซ ปีที่สร้าง 2520
42010183501042562201012019120615565490056646
อาคารเรียน สปช.104/26 ปีที่สร้าง 2562
บ้านพักครู 203/27 ปีที่สร้าง 2559
บ่อเลี้ยงปลา ปีที่สร้าง 2548
รั้วคอนกรีต ปีที่สร้าง 2560
อาคารเรียน สปช.105/29 ปีที่สร้าง 2542
โรงอาหาร ปีที่สร้าง 2519
ส้วม สปช.601/26 ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล ปีที่สร้าง 2542
ถนนคอนกรีต ปีที่สร้าง 2553