นักเรียนนำสินค้าจากโรงเรียนเข้าร่วมงานประเพณีผีตาโขน 2565