ผู้อำนวยการพบปะนักเรียนหน้าเสาธงเปิดเทอมวันแรก 1/2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายเทียนชัย งาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพบปะนักเรียนหน้าเสาธงในวันเปิดเรียน on-site วันแรกของภาคเรียนที่ 1/2565 ผู้อำนวยการได้ให้โอวาทและแจ้งข่าวแก่ลูกนักเรียนในเรื่องการดูแลตนเองในสถานการณ์โควิด 19