พิธีไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565

          วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเทียนชัย งาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งชี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโป่งชี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนน้อม ความเคารพของศิษย์ที่มีต่อครู 

          และเวลา 13.00 น. ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประรานนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงหลักประชาธิปไตย ถือเป็นการแสดงออกถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั่วไปที่พึ่งมีต่อการเลือกผู้นำในโรงเรียนหรือระดับประเทศด้วย