โรงเรียนบ้านโป่งชี  หมู่ 9 ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรศัพท์ : 083-329-4799
อีเมลล์ : phcloei3@gmail.com

Copyright © 2023. ALL RIGHT RESERVED. WEBMASTER : MR.NARASAK JANTAKEEREE

ผู้อำนวยการพบปะนักเรียนหน้าเสาธงเปิดเทอมวันแรก 1/2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายเทียนชัย งาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพบปะนักเรียนหน้าเสาธงในวันเปิดเรียน on-site วันแรกของภาคเรียนที่ 1/2565 ผู้อำนวยการได้ให้โอวาทและแจ้งข่าวแก่ลูกนักเรียนในเรื่องการดูแลตนเองในสถานการณ์โควิด 19