โรงเรียนบ้านโป่งชี  หมู่ 9 ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรศัพท์ : 083-329-4799
อีเมลล์ : phcloei3@gmail.com

Copyright © 2023. ALL RIGHT RESERVED. WEBMASTER : MR.NARASAK JANTAKEEREE

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

LINE_ALBUM_ประชุมผู้ปกครอง 165_๒๒๐๕๒๓_20
LINE_ALBUM_ประชุมผู้ปกครอง 165_๒๒๐๕๒๓_20
LINE_ALBUM_ประชุมผู้ปกครอง 165_๒๒๐๕๒๓_30
LINE_ALBUM_ประชุมผู้ปกครอง 165_๒๒๐๕๒๓_30
LINE_ALBUM_ประชุมผู้ปกครอง 165_๒๒๐๕๒๓_17
LINE_ALBUM_ประชุมผู้ปกครอง 165_๒๒๐๕๒๓_17
LINE_ALBUM_ประชุมผู้ปกครอง 165_๒๒๐๕๒๓_16
LINE_ALBUM_ประชุมผู้ปกครอง 165_๒๒๐๕๒๓_16
LINE_ALBUM_ประชุมผู้ปกครอง 165_๒๒๐๕๒๓_13
LINE_ALBUM_ประชุมผู้ปกครอง 165_๒๒๐๕๒๓_13
LINE_ALBUM_ประชุมผู้ปกครอง 165_๒๒๐๕๒๓_5
LINE_ALBUM_ประชุมผู้ปกครอง 165_๒๒๐๕๒๓_5
LINE_ALBUM_ประชุมผู้ปกครอง 165_๒๒๐๕๒๓_7
LINE_ALBUM_ประชุมผู้ปกครอง 165_๒๒๐๕๒๓_7
LINE_ALBUM_ประชุมผู้ปกครอง 165_๒๒๐๕๒๓_9
LINE_ALBUM_ประชุมผู้ปกครอง 165_๒๒๐๕๒๓_9
LINE_ALBUM_ประชุมผู้ปกครอง 165_๒๒๐๕๒๓_10
LINE_ALBUM_ประชุมผู้ปกครอง 165_๒๒๐๕๒๓_10
LINE_ALBUM_ประชุมผู้ปกครอง 165_๒๒๐๕๒๓_26
LINE_ALBUM_ประชุมผู้ปกครอง 165_๒๒๐๕๒๓_26
previous arrow
next arrow

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านโป่งชีจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบและร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้