โรงเรียนบ้านโป่งชี  หมู่ 9 ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรศัพท์ : 083-329-4799
อีเมลล์ : phcloei3@gmail.com

Copyright © 2023. ALL RIGHT RESERVED. WEBMASTER : MR.NARASAK JANTAKEEREE

พิธีไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565

          วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเทียนชัย งาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งชี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโป่งชี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนน้อม ความเคารพของศิษย์ที่มีต่อครู 

          และเวลา 13.00 น. ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประรานนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงหลักประชาธิปไตย ถือเป็นการแสดงออกถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั่วไปที่พึ่งมีต่อการเลือกผู้นำในโรงเรียนหรือระดับประเทศด้วย