ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2565

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านโป่งชี นำโดยนายเทียนชัย งาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะครูโรงเรียนบ้านโป่งชีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน