โรงเรียนบ้านโป่งชี  หมู่ 9 ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรศัพท์ : 083-329-4799
อีเมลล์ : phcloei3@gmail.com

Copyright © 2023. ALL RIGHT RESERVED. WEBMASTER : MR.NARASAK JANTAKEEREE

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520185
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010183
รหัส Obec 6 หลัก :
  520185
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่งชี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pongchee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านโป่งชี
ตำบล :
  โป่ง
อำเภอ :
  ด่านซ้าย
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42120
โทรศัพท์ :
  0833294799
โทรสาร :
  –
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/06/2507
อีเมล์ :
  phcloei3@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โป่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.