โรงเรียนบ้านโป่งชี  หมู่ 9 ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรศัพท์ : 083-329-4799
อีเมลล์ : phcloei3@gmail.com

Copyright © 2023. ALL RIGHT RESERVED. WEBMASTER : MR.NARASAK JANTAKEEREE

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2565

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านโป่งชี นำโดยนายเทียนชัย งาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะครูโรงเรียนบ้านโป่งชีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน