โรงเรียนบ้านโป่งชี  หมู่ 9 ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรศัพท์ : 083-329-4799
อีเมลล์ : phcloei3@gmail.com

Copyright © 2023. ALL RIGHT RESERVED. WEBMASTER : MR.NARASAK JANTAKEEREE

รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านโป่งชีนำโดย นายเทียนชัย งาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดย นางสาวสุพัตรา สิงห์สถิตย์ ศึกษานิเทศก์ ได้มาให้คำปรึกษา แนะนำ ในการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน